BTW-vrijstelling voor financiële steun: voortaan ook van toepassing bij permanente activiteit

09 september 2016 BTW-vrijstelling voor financiële steun: voortaan ook van toepassing bij permanente activiteit

Sociale, culturele, sport- en zorginstellingen zijn voor hun kernactiviteiten en “nauw samenhangende goederen en diensten” vrijgesteld van btw. Soms organiseren zulke instellingen occasioneel andere activiteiten. Deze verrichtingen zijn in principe vrijgesteld van btw. De wetgeving die deze vrijstelling regelt is recentelijk gewijzigd. Wij leggen u hierna uit wat deze wijziging betekent.

Om concurrentieverstoring te voorkomen, was in de oude wetgeving aan de regering de bevoegdheid gegeven beperkingen op te leggen ten aanzien van het aantal van de vrijgestelde werkzaamheden of het bedrag van de opbrengsten. De praktijk leerde evenwel dat deze bepaling er voor zorgde dat de bovenstaande handelingen enkel toegestaan waren wanneer zij occasioneel voorkwamen. Ze kon dus tot op heden niet worden ingeroepen voor een permanente activiteit zoals de exploitatie van een kantine of restaurant. Gezien deze beperking nooit de bedoeling was van de wetgever is deze bepaling nu geschrapt.

Hierdoor wordt het dus mogelijk dat de vrijstelling toch wordt toegestaan voor een permanente activiteit die bedoeld is om de vrijgestelde kernactiviteit financieel te ondersteunen. Voorts is de bevoegdheid om na te gaan of de betrokken handelingen al dan niet concurrentieverstorend zijn, tegenwoordig in handen van de Administratie zelf.

Let er wel op dat diensten die niet in verband staan met de activiteit, niet onder de regeling vallen.

Daarnaast is het toepassingsgebied uitgebreid tot alle culturele diensten.

Deze wijziging is een welkome versoepeling en verduidelijking van het regime en is in werking getreden op 17 juli van dit jaar.

Tags:
,