BTW-Rekeninguittreksels

22 september 2014 BTW-Rekeninguittreksels

Na elk kwartaal ontvangt u van de BTW-administratie een BTW-rekeninguittreksel. Dit uittreksel vermeldt uw betalingen en de bedragen van uw BTW-aangiftes. Onderaan op dit uittreksel bevinden zich drie vakken, nl. ‘Terug te geven’, ‘Over te dragen’ of ‘Te betalen’ saldo van de BTW.

Gelieve ons dit uittreksel ter documentatie ook elk kwartaal te bezorgen, samen met de stukken voor de BTW.