BTW op ‘publicitaire’ cateringkosten

02 juli 2015 BTW op ‘publicitaire’ cateringkosten

De BTW-Administratie heeft via een nieuwe beslissing laten weten dat ze de BTW-aftrek op cateringkosten aanvaardt wanneer het evenement ‘hoofdzakelijk en rechtstreeks’ bedoeld is om een product of dienst te promoten.

Naar aanleiding van vroegere cassatierechtspraak aanvaardde de Administratie reeds het publicitair karakter van de kosten wanneer deze werden gemaakt in het kader van een evenement. Het evenement dient wel ‘hoofdzakelijk en rechtstreeks tot doel te hebben om de eindkoper in te lichten over het bestaan en de hoedanigheden van een product of dienst, met de bedoeling de verkoop ervan te bevorderen’. Aangezien het dus reclamekosten betreft, is de btw hierop aftrekbaar.
De toenmalige beslissing bevatte een belangrijke kanttekening, nl. de BTW die betaald was op kosten van ‘spijzen en dranken’ bleef niet aftrekbaar.

Het Hof van Cassatie gaat niet akkoord met het standpunt van de Administratie. Volgens het Hof zijn de kosten van spijzen en dranken als reclamekosten aan te merken en maakt het ook niet uit of de reclame rechtstreeks tot de ‘eindkoper’ is gericht, of bedoeld is voor tussenpersonen die het product verkopen aan de consumenten.

De Administratie legt zich nu neer bij de rechtspraak van het Hof van Cassatie. Maar dit betekent niet dat de BTW-aftrek zomaar aanvaard zal worden. De belastingplichtige zal moeten aantonen dat de kosten daadwerkelijk worden gemaakt in het kader van een activiteit ten behoeve van zijn bestaande of potentiële klanten die hoofdzakelijk en rechtstreeks een publicitair doel heeft met de bedoeling de verkoop van de producten of diensten te bevorderen. De belastingplichtige is dus best wel goed gedocumenteerd in verband met de cateringkosten die hij doet naar aanleiding van een opendeurdag, een productvoorstelling, enz.