BTW op esthetische ingrepen

24 februari 2016 BTW op esthetische ingrepen

Geachte dokter

Graag wensen we u op de hoogte te brengen van de gewijzigde regeling betreffende de BTW op esthetische ingrepen, niettegenstaande de BTW-administratie beloofd heeft nog bijkomende toelichting te verstrekken. Hierdoor zijn nog niet alle modaliteiten gekend. Hieronder volgt een eerste toelichting.

Vanaf 1 januari 2016 is de BTW-vrijstelling voor esthetische ingrepen en behandelingen verricht door artsen en ziekenhuizen gewijzigd.
De maatregel houdt in dat bepaalde esthetische ingrepen en behandelingen verricht door artsen voortaan niet meer vrijgesteld zullen zijn van btw.

Het gaat om esthetische prestaties die niet opgenomen zijn in de nomenclatuur of, indien ze in de nomenclatuur toch zouden zijn opgenomen, niet beantwoorden aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor tegemoetkoming overeenkomstig de reglementering betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

Welke ingrepen worden nu belast aan 21% BTW?
Concreet betekent dit dat louter cosmetische borstvergrotingen, en- verkleiningen, borstlifts, hangbuikcorrecties, liposucties, facelifts, wenkbrauwlifts, oog-, oor- en neusoperaties, behandelingen inzake permanente ontharing, injecties met botox voortaan niet meer vrijgesteld van BTW zijn.

Ziekenhuizen
Eveneens worden de diensten en de leveringen van goederen die daarmee nauw samenhangen verricht door ziekenhuizen die betrekking hebben op die “louter esthetische ingrepen” ook niet meer vrijgesteld van BTW.

Dit komt er op neer dat bij een louter esthetische medische ingreep de volledige behandeling vanaf de opname van de patiënt, alsook het verblijf in het ziekenhuis aan de BTW is onderworpen. Het gaat dan ook o.m. om de diensten van de chirurg, de andere artsen zoals de anesthesist en van het verplegend personeel.

BTW
Indien u btw-plichtig wordt, zal u meer administratie moeten bijhouden.
Uiterlijk 29/02/2016 moet er een BTW-nummer aangevraagd worden. Het BTW-nummer kan via een formulier aangevraagd worden bij de BTW-administratie.
U dient uw eerste BTW-aangifte uiterlijk op 30/06/2016 in te dienen.
U hebt wel het voordeel dat u uw BTW op een deel van uw uitgaven kunt recupereren.
U zult uw patiënten voor bovengenoemde diensten/handelingen 21% BTW extra moeten aanrekenen.

Aangezien er nog onduidelijkheid bestaat over de overgangsmaatregelen en een deel van de regelgeving, bereidt de BTW-administratie een circulaire voor.
Bij publicatie van deze circulaire zullen wij u hier onmiddellijk over informeren.

Wanneer u ingrepen uitvoert die hierboven opgesomd zijn, gelieve contact op te nemen met uw dossierverantwoordelijke, zodat deze voor uw persoonlijk dossier kan nagaan welke acties nodig zijn.

Indien u hier meer informatie over wenst of een vraag hebt, kunt u zich steeds richten tot uw dossierverantwoordelijke bij Van Coile & Partners.