BTW-aftrek auto’s volgens beroepsgebruik

21 december 2012 BTW-aftrek auto’s volgens beroepsgebruik

De fiscus schept eindelijk klaarheid over de toepassing in de praktijk van de ondertussen al twee jaar oude ‘nieuwe’ regeling m.b.t. de aftrekbeperking voor gemengd gebruikte auto’s. Sinds begin 2011 wordt voor een gemengd gebruikt bedrijfsmiddel alleen nog maar btw-aftrek toegestaan in verhouding tot het effectieve beroepsgebruik. Vooral voor auto’s leverde dat praktische problemen op, omdat het moeilijk is de exacte verhouding tussen privégebruik en beroepsgebruik vast te stellen.
De minister kondigt aan dat het addendum met de praktijkregels binnenkort gepubliceerd zal worden. Om te vermijden dat de belastingplichtige elke gereden kilometer van elke auto omslachtig moet documenteren, zal de belastingplichtige mogen kiezen uit drie methodes om het beroepsgebruik vast te stellen, waarvan twee forfaitaire.

Bij de eerste methode dient er per wagen een logboek bijgehouden te worden voor elke beroepsmatige rit. In de tweede methode wordt het aantal beroepskilometers per auto vastgesteld in functie van de woon-werkafstand en een forfait voor overig privégebruik t.o.v. het totaal aantal gereden kilometers in dat jaar. Methode drie tenslotte is alleen bestemd voor bedrijven met minstens vier auto’s (personenauto’s of lichte vrachtwagens). Zij mogen het beroepsgebruik bij middel van een algemeen forfait vaststellen op 35%. Indien er gekozen wordt voor methode drie, dan zit het bedrijf voor 4 jaar vast aan het algemeen forfait.
Voor methode 1 en 2 dient er elk jaar een herziening van de btw te gebeuren als blijkt dat het effectieve beroepsaandeel afwijkt van het geraamde beroepsaandeel.
De keuze voor methode 1 of 2 geld per wagen. Methode 3 kan niet gecombineerd worden met een andere methode.

Al de regels gelden zowel voor aangekochte als voor gehuurde of geleasde auto’s. En dezelfde aftrekbeperking is van toepassing op de btw op zowel de kosten m.b.t. de aankoop als m.b.t. het gebruik (brandstof, onderhoud …)

Officieel zijn de regels met terugwerkende kracht van toepassing. In de praktijk zullen de nieuwe regels echter pas vanaf 1 januari 2013 van toepassing zijn. De Fiscus hanteert voor 2012 een tolerantie. Die komt erop neer dat ook voor 2012 nog de oude regels (van vóór 2011) toegepast mogen worden.

Ook voor GSM’s, laptops, tablets enz. (andere roerende goederen dan auto’s) mag een algemeen forfait gebruikt worden. Er mag uitgegaan worden van een beroepsgebruik (en dus een btw-aftrek) van 75%.