Blijvende steunmaatregelen

08 nov Blijvende steunmaatregelen

Beste klant,

Met de start van het schooljaar werden er heel wat beperkingen op ons leven – welke werden ingevoerd teneinde de verspreiding van het coronavirus in te dijken – opgeheven.

Ook wordt het dragen van mondmaskers niet meer op elke plaats verplicht en de discotheken en dancings mochten terug hun deuren openen per 1 oktober.

Deze herwonnen vrijheid gaat natuurlijk ook gepaard met het afbouwen van de diverse steunmaatregelen die tijdens deze coronacrisis in het leven werden geroepen.

Alle Vlaamse steunmaatregelen zijn stopgezet per 30/09/2021. Slechts enkele (federale) steunmaatregelen werden verlengd tot het einde van dit jaar.

Hieronder een overzicht van de belangrijkste maatregelen welke nog overleven na 30/09/2021.

 

OVERBRUGGINGSRECHT

Het dubbele overbruggingsrecht “pijler 1” werd niet meer verlengd na 30/09/2021, gelet op het feit dat er geen verplichte sluitingen meer zijn.

Vanaf 1 oktober 2021 zal er wel nog een enkelvoudig crisisoverbruggingsrecht (‘pijler 2’) kunnen worden aangevraagd voor alle sectoren welke nog steeds een omzetdaling kennen van minstens 65% ten gevolge van de coronacrisis.
Concreet wil dit zeggen dat indien u steun wenst voor de maand oktober, u een omzetdaling van 65% in de maand september 2021 dient aan te tonen in vergelijking met de maand september 2019.
Dit enkelvoudige overbruggingsrecht werd verlengd tot en met 31 december 2021.

Het overbruggingsrecht 3de pijler “quarantaine” of wegens sluiting van de klas, school of kinderopvang omwille van een corona-gerelateerde reden werd eveneens verlengd tot en met december 2021. Hier blijft wel de voorwaarde dat de onderbreking van het werk voor minstens 7 opeenvolgende dagen dient te duren.

De overbruggingsrechten die werden verlengd tot en met de maand december 2021, kunnen vanaf deze week al worden aangevraagd bij het betrokken sociaal verzekeringsfonds.

 

TIJDELIJKE WERKLOOSHEID

Na lange onderhandelingen heeft de federale regering dan toch een akkoord bereikt omtrent de verlenging van de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid overmacht corona voor alle sectoren.

Deze procedure werd verlengd tot 31 december 2021.

 

VLAAMS BESCHERMINGSMECHANISME

Tot slot, kan er nog 1 Vlaamse steunmaatregel worden aangevraagd. Zoals gezegd, lopen alle Vlaamse steunmaatregelen af op 30/09/2021, Evenwel kon er voor de zomermaanden nog geen steun bij Vlaio worden aangevraagd.

Voor de maanden juli, augustus en september 2021 kan er aldus nog steun worden aangevraagd voor de sectoren die zwaar getroffen zijn door de coronamaatregelen.

Een aantal ondernemingen zullen tot eind september een beroep kunnen doen op deze steun, met name: Hotels, discotheken, dancings, feestzalen, een beperkte groep ondernemingen in de evenementensector, alsook reisbureaus, reisorganisatoren en autocarondernemingen.

De voorwaarden blijven grotendeels hetzelfde: de onderneming/ondernemer dient aan te tonen dat er sprake is van 60% omzetverlies ten gevolge van de geldende coronamaatregelen en kan 10% van de normale omzet als bescherming verkrijgen.

Deze steunmaatregelen zal evenwel pas kunnen aangevraagd worden vanaf 15/10/2021 bij Vlaio.

Van zodra de aanvraag mogelijk is, zullen wij u hieromtrent informeren.

 

Indien u nog verdere vragen heeft omtrent deze of andere steunmaatregelen en de aanvraag hiervan, contacteer zeker uw dossierverantwoordelijke.