Bijzondere Liquidatiereserve

24 september 2015 Bijzondere Liquidatiereserve

Geachte klant

Graag informeren wij u over een nieuwe, fiscale opportuniteit voor uw vennootschap.

De bijzondere liquidatiereserve laat vennootschappen toe om vanaf aanslagjaar 2015 een gedeelte of het geheel van de boekhoudkundige winst nà belasting verwezenlijkt in de loop van de boekjaren 2012 en 2013 over te boeken naar afzonderlijke rekeningen van het passief (“bijzondere liquidatiereserve”).

De vennootschap zal op het moment van de aanleg van de bijzondere liquidatiereserve 10% belasting betalen.

Indien de bijzondere liquidatiereserve uitgekeerd wordt binnen vijf jaar, betaalt de aandeelhouder hierop bijkomend 15% roerende voorheffing. In combinatie met de eerder ingehouden 10% wordt een klein voordeel gehaald ten opzichte van het standaardtarief van 25%. De bijkomende roerende voorheffing van 15% wordt berekend op de  netto-liquidatiereserve. De totale belastingdruk bedraagt aldus 22,73% roerende voorheffing, dus niet 10% + 15%, zijnde 25%.

Indien de bijzonder liquidatiereserve uitgekeerd wordt na vijf jaar, betaalt de aandeelhouder hierop 5% roerende voorheffing. Met inachtneming van de initiële heffing van 10% komt dit neer op een belastingdruk van 13,64%. Dus niet 10% + 5% zijnde 15%, gezien dezelfde opmerking als boven.

Bij vereffening van de vennootschap na de aanleg van de bijzondere liquidatiereserve is er geen roerende voorheffing verschuldigd op deze liquidatiereserve.

Indien u een bijzondere liquidatiereserve wenst aan te leggen voor de boekhoudkundige winst na belasting van boekjaar 2012, dient u ten laatste op 30 november 2015 de belasting van 10% te betalen.

Indien u een bijzondere liquidatiereserve wenst aan te leggen voor de boekhoudkundige winst na belasting van boekjaar 2013, dient u ten laatste op 30 november 2016 de belasting van 10% te betalen.

Besluit:

Op de winst gerealiseerd in 2012 en 2013 zal u door de “bijzondere liquidatiereserve” geen 25 % roerende voorheffing, maar in totaal 13,64% roerende voorheffing betalen (indien de bijzondere liquidatiereserve gedurende vijf jaar in de vennootschap blijft).

Indien u interesse hebt in deze fiscale opportuniteit, vragen we u om contact op te nemen met uw dossierverantwoordelijke.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]