Bewaarplicht voor eenmanszaken

08 mrt Bewaarplicht voor eenmanszaken

Eenmanszaken zijn, net zoals vennootschappen, verplicht om hun facturen, bankdocumenten en andere bedrijfsdocumenten 7 jaar bij te houden vanaf de eerste januari volgend op de afsluitdatum.
Documenten die betrekking hebben op onroerende goederen moeten minstens 15 jaar bewaard worden.
Ook rekeninguittreksels (zowel van de beroepsrekening als de privérekening) moeten bijgehouden worden. Indien u niet over de papieren rekeninguittreksels beschikt, maar online raadpleegt, raden wij u aan om deze te downloaden en in pdf te bewaren. Want na een aantal jaar zijn deze online niet meer beschikbaar.