Beurstaks ook van toepassing op buitenlandse verrichtingen

19 april 2017 Beurstaks ook van toepassing op buitenlandse verrichtingen

 

Vanaf 1 januari 2017 is de Belgische beurstaks ook van toepassing op verrichtingen die in het buitenland worden uitgevoerd via een buitenlandse tussenpersoon of een buitenlands handelsplatform (bv. een bank of een internetplatform).

De beurstaks is een belasting van 0,27% op elke verkoop van aandelen op de beurs door een Belgisch inwoner.

 

Formaliteiten

Voor verrichtingen in het buitenland is het in principe de belegger die zelf alle formaliteiten moet vervullen. Hij moet de beurstaks aangeven en betalen uiterlijk de tweede maand die volgt op de maand waarin de verrichting werd aangegaan of uitgevoerd.

Een andere mogelijkheid is om de buitenlandse tussenpersoon de aangifte- en betalingsverplichting op zich te laten nemen. Als de belegger aan kan tonen dat dit gebeurd is, moet hij zelf niet meer instaan voor deze verplichting. Als de buitenlandse tussenpersoon deze verplichting op zich wil nemen, moet deze persoon of zijn aansprakelijk vertegenwoordiger de beurstaks aangeven en betalen. Deze betaling moet gebeuren in naam van de belegger, uiterlijk de maand die volgt op de maand waarin de verrichting werd aangegaan of uitgevoerd.

 

Verlenging van termijn

Omdat de relevante regelgeving echter nog maar juist is gepubliceerd, en er nog een aantal praktische, onbeantwoorde vragen zijn, heeft de minister van Financiën dan aangekondigd dat een algemeen uitstel wordt verleend voor de aangifte en betaling van de taks, voor alle verrichtingen in het buitenland, tot 30 juni 2017, onder de volgende voorwaarden.

  • als de belegger zelf de aangifte indient en de beurstaks betaalt, is er uitstel voor de aangiftes van de verrichtingen uitgevoerd in de maanden januari, februari en maart;
  • als de aansprakelijk vertegenwoordiger of de buitenlandse tussenpersoon de aangifte indient en de beurstaks betaalt, is er uitstel voor de aangiftes van de verrichtingen die worden uitgevoerd in de maanden januari tot april.

Die termijnverlenging moet de buitenlandse tussenpersonen in staat stellen een aansprakelijk vertegenwoordiger aan te stellen en om de nodige informaticatoepassingen te ontwikkelen.

 

Nieuwe bepaling

Door deze nieuwe bepaling is het, ondanks het verkregen uitstel, niet meer mogelijk om door beleggingen via het buitenland, de beurstaks te ontwijken.