Bestemmingsdocument

21 februari 2017 Bestemmingsdocument

Wanneer u goederen verkoopt aan een buitenlandse onderneming, zal u gevraagd worden om te factureren met ‘BTW verlegd’.

U dient wel volgende zaken in acht te nemen, vooraleer u uw factuur met verlegging van BTW opmaakt:

 • U dient te beschikken over een geldig buitenlands btw-nummer.

Dit kan u gemakkelijk nakijken op volgende website: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=nl

 • U moet kunnen bewijzen dat de goederen ook effectief het land verlaten.

Dit kan aangetoond worden met transportdocumenten van de transportfirma. Maar indien de buitenlandse klant de goederen zelf meeneemt dient er een ‘bestemmingsdocument’ opgemaakt te worden, dat u bij de factuur voegt.

 

Het bestemmingsdocument dient ten minste de volgende vermeldingen te bevatten:

 • de naam, het adres en het BE-nummer van de leverancier;
 • de naam, het adres en het btw-identificatienummer (toegekend door een andere lidstaat dan België) van de koper;
 • de bevestiging dat het de aankomst van een intracommunautaire levering van goederen in de zin van artikel 138, lid 1, van de richtlijn 2006/112/EG betreft;
 • de periode waarop het document betrekking heeft:
  – indien u slechts 1 levering doet, vermeld u de maand waarin de transactie heeft plaatsgevonden
  – indien u meerdere leveringen aan 1 koper doet, mag u dit groeperen per 3 opeenvolgende kalendermaanden (bv. periode januari tot maart);
 • een beschrijving van de geleverde goederen, meer bepaald hun gebruikelijke benaming en hoeveelheid;
 • een eenduidige verwijzing naar de factuur of facturen: per factuur het factuurnummer en de datum van de factuur of, indien nog geen factuur werd uitgereikt, een andere tussen de partijen gebruikte referentie die ondubbelzinnig aan de factuur kan worden gelinkt (ordernummer, nummer leveringsbon, nummer pro formafactuur, enz.) op voorwaarde dat zowel de verkoper als de koper in het bezit zijn van een exemplaar van dergelijk document;
 • de maand en het jaar van de ontvangst van de geleverde goederen;
 • de plaats buiten België, maar binnen de Gemeenschap, van aankomst van het vervoer van de goederen die het voorwerp zijn van de intracommunautaire levering (lidstaat, stad/gemeente);
 • de prijs in euro van de geleverde goederen (excl. btw).

 

Via volgende link vindt u een voorbeeld van zo’n document: Bestemmingsdocument.