Bespaar erfbelasting door een wijziging van uw levensverzekering

23 maart 2017 Bespaar erfbelasting door een wijziging van uw levensverzekering

Regelmatig is te horen dat een goede successieplanning een verhaal is dat nooit stopt. Dit geldt voor alle aspecten ervan. Zo moet een huwelijkscontract bij het begin van een huwelijk aan andere verwachtingen voldoen dan wanneer u kinderen heeft. Ook andere documenten inzake uw successieplanning dienen regelmatig herzien te worden. Een document dat vaak vergeten wordt, is uw levensverzekeringsovereenkomst, en dan meer bepaald de begunstigingsclausule.

Hierin wordt bepaald wie het geld krijgt dat uitgekeerd wordt. Deze som wordt, bij uitkering door overlijden van de verzekerde, belast met erfbelasting. Omdat dit vaak slechts een begunstigde is, de echtgenoot of echtgenote, kan de erfbelasting hierop hoog oplopen.

Erfbelasting

De begunstigde is, zoals we hebben gezien, op deze som erfbelasting verschuldigd. Wanneer hij of zij overlijdt, zijn de overige erfgenamen, bijv. de kinderen, op het restant nog eens erfbelasting verschuldigd.

Afhankelijk van uw situatie kan het de moeite lonen om uw contract te herbekijken. Zo kan het zijn dat de beide partners er reeds warmpjes bij zitten, en dat zij de uitkering niet nodig hebben.

Oplossing

Als u zich in de bovenstaande situatie bevindt, kan het nuttig zijn om de bestaande begunstigingsclausule te schrappen en te vervangen door één waarin de kinderen – geheel of deels – begunstigd worden, al dan niet samen met de langstlevende echtgenoot. Op deze manier kan de erfbelasting gespreid worden over meerdere personen. Gezien de progressieve natuur van de Vlaamse erfbelasting, kan dit een aanzienlijke besparing opleveren (u vindt deze tarieven hier).

Voorbeeld

Vader overlijdt en moeder (59 jaar) blijft over met twee kinderen. Hun gemeenschappelijke vermogen bestaat uit de gezinswoning (€ 350.000), twee appartementen (€ 400.000) en spaargeld (€ 250.000). Daarnaast had vader een ‘eigen’ beleggingsportefeuille (€ 500.000) bestaande uit een Tak 21 en 23.

Als de standaardclausule in de polis staat, dan gaat de € 500.000 volledig naar de echtgenote en wordt op de nalatenschap € 120.819 erfbelasting betaald in Vlaanderen.

Gezien de huuropbrengst van de twee appartementen is het aannemelijk dat de langstlevende echtgenote de uitkering uit de beleggingsportefeuille niet nodig heeft. Stel dat vader voor het overlijden de polis liet aanpassen, waarbij de echtgenoot 44% kreeg en de kinderen 56% of waarbij de echtgenoot het vruchtgebruik kreeg en de kinderen de blote eigendom. De erfbelasting zou dan slechts € 68.404 bedragen in Vlaanderen.

Bovendien wordt het deel dat de kinderen erven, niet nog een tweede keer belast bij overlijden van moeder.

 

Wenst u over deze of andere zaken betreffende uw successieplanning meer te weten, aarzelt u dan niet om ons te contacteren.

 

Sonny Saeij