Beperkingen van cashbetalingen

14 mei 2014 Beperkingen van cashbetalingen

In bijlage vindt u een brochure van de FOD Economie waarin de beperkingen van de cashbetalingen opgesomd worden. Sinds 1 januari 2014 is de limiet op € 3.000,00 gebracht.

De meldingsplicht staat in de wet vermeld, maar het is nog steeds wachten tot er verduidelijkt wordt voor welke handelaars en dienstverstrekkers de meldingsplicht aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) precies geldt.

(http://www.ctif-cfi.be/)