Bedrag binnenlandse dagvergoedingen gewijzigd

07 november 2017 Bedrag binnenlandse dagvergoedingen gewijzigd

Binnen bepaalde grenzen mag een vennootschap aan zijn bedrijfsleider, of een werkgever aan zijn werknemers, forfaitaire onkostenvergoedingen betalen voor binnenlandse verplaatsingen. Sinds 1 juli zijn deze bedragen licht gestegen. Zo bedraagt de vergoeding voor een binnenlandse beroepsmatige verplaatsing 19,99 EUR. Dit was 19,60 EUR.

Op 1 september zijn deze bedragen, voorlopig enkel voor ambtenaren, wederom gewijzigd.

De bedragen voor bedrijfsleiders en werknemers

De bedragen voor bedrijfsleiders en werknemers zijn:

Van meer dan 5 uur tot minder dan 8 uur Van 8 uur en meer (*) Logies op kosten van het personeelslid(**) Kosteloos logies(***)
Geïndexeerd bedrag (vanaf 1.7.2017) 3,98 EUR 19,99 EUR 45,54 EUR 23,97 EUR
(*) Dit maximumbedrag geldt eveneens voor reizen van minstens (ononderbroken) 5 uur over de middag, m.a.w. waarin ook het 13de en het 14de uur van de dag volledig in begrepen zijn.

(**) Vergoeding voor avondmaal, nachtverblijf en ontbijt

(***) Wanneer u logeert bij familie, kennissen, collega’s,… waarvoor geen betaling gevraagd wordt.

Terugbetalingen tot aan deze bedragen zijn voor de werkgever of vennootschap aftrekbaar, en voor de werknemer of bedrijfsleider onbelast. Het zijn bedragen die overeenkomen met de bedragen die de overheid hanteert voor terugbetalingen aan haar eigen personeel.

Om recht te hebben op de niet-belastbaarheid en de aftrekbaarheid dient er bewijs te zijn van de verplaatsing, en dienen de kosten privé betaald te worden door de werknemer of bedrijfsleider.

De situatie vanaf 1 september voor ambtenaren

Sinds 1 september 2017 werd echter het een en ander gewijzigd aan de vergoeding voor ambtenaren. Voortaan kan er nog maar met één dagvergoeding van 16,73 EUR gerekend worden. Die geldt voor hun binnenlandse dienstverplaatsingen vanaf 1 september 2017.

Die nieuwe voorwaarden voor ambtenaren, zijn als volgt:

Een dagvergoeding mag pas als

  • de verplaatsing minstens 6u per dag bedraagt;
  • en minstens 25 km van de plaats waar een ambtenaar zijn functie uitoefent, plaatsvindt;
  • de werknemer ontvangt geen andere vergoeding of compensatie voor maaltijdkosten naar aanleiding van de verplaatsing; en
  • de werkelijk gemaakte kosten worden uiteraard niet ten laste genomen door de werkgever op basis van bewijsstukken.

Op maandbasis mag de vergoeding niet meer dan 16 keer het bedrag van de dagvergoeding mag bedragen. Het maximum per maand is dus beperkt tot 267,68 EUR.

Voor verplaatsingen verspreid over meerdere dagen, gelden de volgende voorwaarden:

  • forfaitaire vergoeding van 125,51 EUR;
  • de werknemer neemt de kost op zich; en
  • de verplaatsing is groter dan 75 kilometer

De toeslag voor de overnachting omvat het avondmaal, het nachtverblijf en het ontbijt. Vooralsnog (oktober 2017) is niet bevestigd dat deze regeling ook van toepassing is op personeelsleden en bedrijfsleiders. Zij kunnen dus nog gebruik maken van de bedragen zoals gepubliceerd op 1 juli.

RSZ

Ter volledigheid delen we nog de afwijkende bedragen die de RSZ gebruikt. Voor niet-sedentaire werknemers aanvaardt de RSZ een dagbedrag van 17 EUR voor zover de dienstreis langer duurt dan 4 uur. Dit bedrag is opgesplitst in een ‘baanvergoeding’ van 10 EUR en een maaltijdvergoeding van 7 EUR – als de werknemer niet anders kan dan een maaltijd buitenshuis te gebruiken.

Voor een overnachting aanvaardt de RSZ een forfaitaire vergoeding van 35 EUR. Dit forfait dekt de kosten van avondmaal, logies en ontbijt.