Autodiagnose-instrument voor de performantie van bedrijven

02 augustus 2012 Autodiagnose-instrument voor de performantie van bedrijven

Het Kenniscentrum voor Financiering van KMO (KeFiK) en het Centre d’Etude de la Performance des Entreprises de l’Université de Liège (CEPE, HEC ULg) hebben een autodiagnosetool ontwikkeld voor de performantie van ondernemingen. Die is bedoeld voor zelfstandigen en bedrijfsleiders van kleine ondernemingen (minder dan 10 werknemers).

Binnen de huidige context van verhoogde onzekerheid zijn de ondernemers meer dan ooit op zoek naar praktische en concrete informatie aangepast aan hun behoeftes. Tezelfdertijd blijven talrijke instellingen en maatregelen ter ondersteuning van de ondernemingen te weinig bekend bij het grote publiek en de ondernemers zelf. De autodiagnosetool voor performantie van ondernemingen probeert dat gebrek aan informatie aan te pakken. Dat gebeurt aan de hand van een diagnose (eenvoudig of doorgedreven, naar keuze van de gebruiker) van de commerciële en organisatorische performantie, en vervolgens via een diagnose van de manier waarop de onderneming zich op dagelijkse basis en op langere termijn financiert.

De tool stelt om te beginnen een reeks vragen die de ondernemer doen stilstaan bij de fundamentele elementen van het dagelijkse beheer van zijn activiteit en de meeste geschikte financiering voor zijn onderneming. Die zelfevaluatie zet hem of haar ertoe aan om na te denken over commerciële, organisatorische en financiële zaken die de performantie van zijn activiteit beïnvloeden. Vervolgens krijgt hij gerichte adviezen om zijn activiteit beter te beheren, door hem onder andere te verwijzen naar bijkomende informatie voor meer specifieke vragen.
Deze flexibele en interactieve tool probeert zo exhaustief mogelijk te zijn. Hij is opgebouwd uit twaalf afzonderlijke modules die afzonderlijk kunnen worden bekeken en die zich aanpassen aan de kenmerken van de ondernemer (natuurlijke of rechtspersoon, al dan niet met werknemers) en die van zijn activiteit. Onderwerpen zoals het management, de concurrentie, de menselijke en technische middelen van de onderneming, het klantenbeheer, het financieel en boekhoudkundig beheer, de relaties met de banken, de fiscus en de RSZ, het actieve beheer van de eigen middelen en schulden, enz. worden behandeld. Na elke vraag ontvangt de ondernemer een uitgebreid advies, en aanbevelingen, nuttige linken en referenties om de voorgestelde oplossingen onmiddellijk in de praktijk om te zetten.

De tool is vrij toegankelijk via deze link: http://cefip.performaction.be/questionnaire/language.asp
De tool kan volledig anoniem gebruikt worden, of met registratie van de gebruiker waardoor hij zijn antwoorden kan opslaan en alle modules rustig kan doorlopen. Hierdoor wordt het een echte leer- en opleidingsmodule voor basisbeheer.