Afschaffing steunmaatregelen

01 sep Afschaffing steunmaatregelen

Op 20 augustus 2021 heeft het Overlegcomité opnieuw versoepelingen aangekondigd. Dankzij de positieve vaccinatiegraad vallen er vanaf 1 september 2021 heel wat beperkingen weg.

Dit gaat ook gepaard met het wegvallen van steunmaatregelen waar u als ondernemer van kon genieten sinds de start van de coronacrisis.

 

VLAAMSE STEUNMAATREGELEN

Globalisatiepremie
De globalisatiepremie kan nog worden aangevraagd tot en met 30/09/2021. Dit betreft een steunbedrag voor Vlaamse bedrijven (die voldoen aan alle voorwaarden) voor de periode 1 april tot en met 31 december 2020.

Meer informatie vindt u in deze vorige nieuwsbrief: https://www.vancoile.be/nieuwsbrief/nieuwoverbruggingsrecht/

Vlaams Beschermingsmechanisme
Nu nog steeds een aantal sectoren een sterke impact ondervinden van de coronamaatregelen, werd het Vlaams Beschermingsmechanisme door de Vlaamse Regering verlengd tot eind september 2021.

De voorwaarden voor het verkrijgen van het steunbedrag blijven grotendeels dezelfde (een omzetdaling van 60%).

Deze steun zal evenwel pas kunnen aangevraagd worden na het indienen van de btw-aangifte van het derde kwartaal 2021 en de btw-aangifte van het derde kwartaal van 2019. Deze steun kan nog niet worden aangevraagd, maar wij zullen u hieromtrent stipt informeren van zodra het kan worden aangevraagd.

 

Heropstartlening voor ondernemingen
Kleinhandelaars en horeca-uitbaters met een concrete liquiditeitsnood kunnen een lening afsluiten voor de financiering van de aankopen van handelsgoederen, voorraden en overige heropstartkosten.

Deze heropstartlening kan worden aangegaan voor een minimum van 10.000 euro en aan een rentevoet van 1%. De looptijd van de lening is 2 of 3 jaar, waarbij de terugbetaling pas dient te gebeuren vanaf de 12de maand.

Deze steunmaatregel kan worden aangevraagd tot en met 30 september 2021. Meer informatie over deze steunmaatregel vindt u hier: https://www.vancoile.be/nieuwsbrief/steunmaatregelen-3/.

 

Winwinlening en vriendenaandeel
Ook deze steunmaatregelen kunnen nog steeds worden aangevraagd.

Meer informatie vindt u hier: https://www.vancoile.be/nieuwsbrief/steunmaatregelen/

 

FEDERALE STEUNMAATREGELEN

Ook de Federale Regering heeft haar voornaamste steunmaatregelen verlengd. Het betreffen volgende maatregelen:

  • Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht
  • Het overbruggingsrecht: zowel het dubbele overbruggingsrecht voor de gesloten sectoren als het enkelvoudige overbruggingsrecht.
  • Fiscale incentive voor kwijtschelding huur: Wie een pand verhuurt aan een ondernemer die verplicht gesloten is door de federale coronamaatregelen, kan een belastingvermindering of belastingkrediet bekomen van 30% van de kwijtgescholden huurprijs en huurvoordelen in de maanden maart tot en met september 2021.

 

Indien u nog vragen heeft omtrent deze steunmaatregelen en de aanvraag hiervan, contacteer zeker uw dossierverantwoordelijke.