Afschaffing 6% BTW-attest

27 jan Afschaffing 6% BTW-attest

Een aannemer kent een zware attesteringsplicht bij renovatiewerken om een verlaagd btw-tarief van 6% toe te passen. Deze attesteringsplicht houdt in dat je als aannemer een attest dient te laten ondertekenen door de opdrachtgever, waaruit blijkt dat de toepassingsvoorwaarden voor het verlaagd btw-tarief zijn voldaan.

Vanaf 01/07/2022 wordt deze zware administratieve last volledig vervangen door een standaardverklaring op de factuur. Als bevestiging dat alle voorwaarden zijn voldaan om het tarief van 6% toe te passen, dient er een standaardverklaring te worden opgenomen op de factuur.

Deze luidt als volgt: “Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21% van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.”

Deze standaardverklaring kan nu reeds worden toegepast. De opdrachtgever heeft vervolgens 1 maand de tijd om de toepassing van dit verlaagd tarief te betwisten.

Om aannemers de mogelijkheid te geven om zich aan te passen, kan het afzonderlijk attest nog steeds gebruikt worden tot 30/06/2022.

Tags:
,