Afschaffing betaling kwartaalvoorschotten in de btw vanaf 1 april 2017

19 april 2017 Afschaffing betaling kwartaalvoorschotten in de btw vanaf 1 april 2017

Vanaf 1 april is het voor btw-belastingplichtigen die per kwartaal een btw-aangifte indienen, niet meer verplicht om een voorschot te betalen. Op 23 februari verscheen in het Belgisch Staatsblad het KB dat dit mogelijk maakt. Voortaan zullen kwartaalaangevers naar analogie van maandaangevers enkel een decembervoorschot moeten betalen.

 

Maandelijks of per kwartaal?

Een btw-aangifte per kwartaal is een veelgebruikte uitzondering op de regel die bepaalt dat elke btw-plichtige maandelijks een btw-aangifte moet doen. Vele belastingplichtigen kunnen er echter voor kiezen er voor om een keer per kwartaal een aangifte te doen, mits zij aan bepaalde voorwaarden voldoen (zoals een jaaromzet die lager is dan € 2 500 000).

 

Betaling kwartaalvoorschotten

Een van de voorwaarden om per kwartaal in te mogen dienen is om elke maand een voorschot te betalen van 1/3 van de verschuldigde btw. Omdat dit alsnog veel administratieve lasten met zich meebrengt, heeft de regering ervoor gekozen om deze verplichting af te schaffen.

 

Wel betaling van een decembervoorschot

De kwartaalaangever zal wel nog altijd verplicht zijn om uiterlijk op 24 december van het kalenderjaar een voorschot te betalen op de btw die verschuldigd is over:

Ofwel de btw die werkelijk is verschuldigd over de handelingen van 1 oktober tot 20 december,

Ofwel het bedrag van de verschuldigde btw van het derde kwartaal.

 

Hij mag zelf die keuze maken. Hij moet geen btw betalen als blijkt dat hij een btw-tegoed heeft in het desbetreffende kwartaal.

Ook maandaangevers moeten zo’n decembervoorschot betalen.

 

Een dergelijke vereenvoudiging kunnen wij enkel maar toejuichen.

Tags:
,