Accijnzen

23 februari 2016 Accijnzen

Eind december heeft de regering nog enkele zaken gewijzigd m.b.t. de accijnzen. Naast de wijziging van enkele tarieven werd ook de ‘registratie voor professioneel vervoer’ aangepast. Vanaf 1 januari 2016 zal de terugbetaling van een deel van de accijns voor de leveringen van gasolie, dat gebruikt wordt voor professioneel vervoer, pas na registratie worden toegestaan. Dit betekent dat verzoeken tot teruggave, ingediend met betrekking tot verbruiksperiodes voorafgaand aan het moment van registratie, niet in aanmerking genomen worden.

Wie komt in aanmerking?
‘Professionele gebruikers’ kunnen genieten van een teruggave van een deel van de betaalde accijnzen op diesel. Het maakt daarbij niet uit of zij beschikken over een eigen tankinstallatie of diesel tankt aan een tankstation en of u de voertuigen inzet voor eigen gebruik of voor rekening van derden:

  • vervoer van goederen, voor eigen rekening of voor rekening van derden, met voertuigen met een MTM van meer dan 7,5 ton;
  • vervoer van personen met voertuigen van categorieën M2 of M3;
  • taxiondernemingen

Bepaalde motoren van installaties of voertuigen die gebruikt worden voor ‘commerciële of industriële toepassingen’.

Ook personen actief in landbouw, tuinbouw, visteelt of bosbouwwerken kunnen vrijgesteld worden van het betalen van de accijnzen op petroleumproducten.

Hoe kan u van een accijnsvrije levering genieten?
U dient zich te registreren door het invullen van een speciaal daartoe bestemd formulier: ‘Aanvraagformulier voor een vergunning energieproducten en elektriciteit, andere dan onder schorsingsregeling inzake accijnzen’. De aanvraag moet verstuurd worden naar de Gewestelijke directie van Douane en Accijnzen per aangetekend schrijven.

Eenmaal geregistreerd dient u een kopie van uw vergunning te bezorgen aan uw leverancier(s).