Aangifte Personenbelasting

14 mei 2014 Aangifte Personenbelasting

Wanneer uw zoon/dochter in 2013 de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft, dient hij/zij een aangifte in de personenbelasting in te dienen. De belastingadministratie stuurt aan de 18-jarigen geen papieren aangifte meer op. Ook wordt er geen herinnering gestuurd indien de aangifte niet ingediend wordt.
De aangifte kan elektronisch worden ingevuld via Tax-On-Web.

U zal binnenkort ook nog een mail ontvangen met een opsomming van de documenten en attesten die u ons dient te bezorgen voor het indienen van uw aangifte in de personenbelasting.