Kwaliteit

Vertrouwen

Van Coile & Partners CV is een jong en dynamisch accountantskantoor dat zeer professioneel tewerk gaat. De hoogste kwaliteit nastreven is voor de 30 medewerkers van Van Coile & Partners dan ook vanzelfsprekend. Om aan de doelstellingen tegemoet te komen is het beleid gesteund op een aantal principes.

Van Coile & Partners streeft ernaar een vertrouwensrelatie op te bouwen met de klant zodat deze in ons een ernstige gesprekspartner vindt voor alle fiscale en accountancy gerelateerde vragen en nemen we graag afstand van het historisch boekhouden, onder meer door ons toekomstgericht kantoor.

De planning en cash flow van de klant wordt uit de verticale kosten/baten analyse opgemaakt en op regelmatige basis besproken. Per klant wordt jaarlijks een budget opgemaakt per uit te voeren activiteit.

Partnership

Wij staan in voor alle werkzaamheden, van opstart, opvolging tot afwerking. Dat houdt tevens in dat wij de evolutie van de ondernemingen van ons cliënteel op de voet volgen. Indien nodig geacht of gewenst, kunnen wij ons laten bijstaan en adviseren door experts in specifieke vakgebieden zoals notarissen, advocaten en internationale confraters.

Een team van 30 personen staat op elk ogenblik klaar om met of voor de klant de meest geschikte raadgevingen te bieden. Deze ervaringen worden wekelijks voorgelegd en geëvalueerd.

Up-to-date

Ook een accountantskantoor moet up-to-date blijven. Van Coile & Partners organiseert in het kader daarvan maandelijks een interne opleiding voor de medewerkers waarin bepaalde cases worden geëvalueerd en ervaringen worden uitgewisseld. Dit motiveert de medewerkers omdat op die manier een continue verbetering wordt geïmplementeerd. Ook kunnen mederwerkers seminaries volgen en wordt de bestaande bibliotheek voortdurend uitgebreid waardoor de meest recente naslagwerken steeds kunnen worden geconsulteerd.

Uiteraard is Van Coile & Partners ook mee in het nieuwe ‘internetboekhouden’, elektronisch versturen van aangiftes enz…

Streven naar perfectie

Van Coile & Partners beschikt over een softwareprogramma dat de volledige follow-up van alle taken opvolgt, dit zowel voor particulieren, eenmanszaken, vennootschappen als vennoten.

Wij voldoen steeds aan de deontologische voorschriften en garanderen de implementatie van alle wettelijke vereisten binnen het klant- en ondernemingsgebeuren.

Het gehele kwaliteitsbeleid van Van Coile & Partners is vertaald in concrete meetbare doelstellingen die op geregelde tijdstippen worden geëvalueerd, bijgestuurd en vertaald naar de medewerkers indien nodig. Alle kwaliteitsdoelstellingen worden bepaald in overleg met het bestuur en worden bijgehouden in een ISO document.