Jurist

Juridische dienstverlening:

Onze jurist staat tot uw dienst voor uitgebreide juridische dienstverlening, gedurende de levenscyclus van uw onderneming.

Opstart van uw onderneming
 • Afhandeling van administratieve verplichtingen (KBO, BTW, registratie) bij opstart als zelfstandige;
 • (Begeleiding bij) het oprichten van vennootschappen;
 • Begeleiding van overnamedossiers in samenwerking met de fiscale specialisten van ons kantoor;
Tijdens het leven van uw onderneming
 • Statutenwijziging van vennootschappen;
 • Ontwerpen van notulen van raden van bestuur en algemene vergadering;
 • Wettelijke bekendmakingen;
 • Juridische bijstand bij de verdediging van uw fiscaal dossier (in samenwerking met onze Accountants-Belastingconsulenten);
Indien u uw onderneming wenst stop te zetten
 • Vereffeningen;
 • Herstructurering van vennootschappen (fusies, splitsingen, holdingstructuren,…);
 • Advies en begeleiding bij successieplanning;
 • Advies over erfrecht, erfbelasting en schenkbelasting;
Opmaak en nazicht van diverse contracten:
 • Aan- en verkoopcontracten, huurcontracten, leningscontracten, aandeelhoudersovereenkomsten, overdracht van aandelen…;
Successieplanning
 • Hoeveel de successierechten bedragen bij uw overlijden;
 • Hoe u deze successierechten kunt temperen;
 • Daarnaast kunnen wij u begeleiden bij de overdracht van uw familiebedrijf, en het opmaken van de planning van uw vermogen;
 • Een correcte verdeling van uw vermogen waarin alle erfgenamen zich kunnen vinden;
 • Begeleiding van de uitvoering van uw planning bij de notaris, uw bankier,…
Vermogenstrajectbegeleiding
 • Het in kaart brengen van uw vermogen, en op basis daarvan voor u nagaan:
  Of uw vermogen, samen met het wettelijk pensioen, volstaat voor uw geplande levensstijl na uw pensionering;
 • Hoeveel u uw gezin nalaat bij uw overlijden;
 • Hoe u hen eventueel extra kan beschermen;
 • Opvolging van uw vermogenstraject