ICT specialist

Advies ICT
Digitaliseren van uw kantoor
  • Er zijn vandaag zeer veel mogelijkheden om de documentenstroom binnen uw kantoor te verminderen. Door het digitaliseren, of digitaal houden van al uw documenten zal u niet alleen plaats besparen in uw archief, maar zal u vooral efficiënter kunnen werken.
  • Print u al uw facturen uit om deze vervolgens in een map te bewaren? U kan uw boekhouding ook compleet digitaal laten verlopen. Hierbij zal u uw facturen niet langer uitprinten, maar bewaren in speciaal hiervoor voorziene mappen. Hierdoor kan u op een eenvoudige manier uw facturen delen met uw accountant en kan u ook veel sneller een bepaalde factuur terugvinden.
Tussenpersoon/Adviseur bij externe ICT-partner
  • Advies inzake benodigde materialen voor vernieuwen/optimaliseren netwerk
  • Bij het vernieuwen van uw netwerk en/of servers is het niet altijd evident om meerdere offertes te vergelijken door de soms complexe materie. Wij kunnen u hierin bijstaan door samen uit te zoeken wat de beste offertes en/of opties zijn volgens uw noden en wensen.
  • Wilt u iemand aan uw kant van de tafel tijdens de gesprekken met uw ICT-partner om op die manier kennis van zaken te hebben tijdens onderhandelingen? Wij kunnen hiervoor zorgen.
Efficiënter gebruik van Microsoft Outlook
  • Aan de hand van automatische regels kan uw mailstroom een stuk geautomatiseerd worden met tijdswinst tot gevolg.
  • Aan de hand van overzichtelijke indelingen/markeringen van uw email en agenda krijgt u een beter overzicht waardoor u efficiënter kan werken.
  • Wij kunnen zorgen voor een algemene opleiding voor het efficiënter gebruik van Outlook, of voor een opleiding op maat van uw bedrijf zodat uw medewerkers beter en op dezelfde uniforme manier met outlook kunnen werken.
Advies rond GDPR
  • Sinds 21 mei 2018 is de nieuwe GDPR-wetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht. Concreet betekent dit dat u zich aan een aantal verstrengde regels moet houden inzake privacy van zowel uw klanten als uw personeel. Wij kunnen u adviseren en bijstaan in de te nemen maatregelen, zoals het bijhouden van een lijst met al uw bedrijfsprocessen en het beschermen van data op uw server voor personen die hier geen toegang tot moeten hebben voor het kunnen uitvoeren van hun job.
Audit van uw computer-infrastructuur
  • Wij kunnen zorgen voor een controle van uw computer-infrastructuur om zo mogelijke problemen in kaart te brengen. Zaken die worden gecontroleerd: is er een antivirus en antispam aanwezig, is er een back-up van uw belangrijke data, zijn uw servers up-to-date, is er een disaster-recovery-plan in geval van compleet falen van uw server(s), is er een stappenplan bij vertrek van een personeelslid, …?