Hoe werken we

Doelstellingen
  • Opbouwen van vertrouwensrelatie tussen Van Coile & Partners en de bedrijfsleider
  • Afstand nemen van het historisch boekhouden, onder meer door een toekomstgericht kantoor
  • Realiseren van een partnership
  • Evolueren en up-to-date blijven
  • Streven naar perfectie
Kwaliteit

De opdrachten van Van Coile & Partners bestaan erin de boekhoudkundige organisatie van de onderneming te ondersteunen. Zo begeleiden we starters, stellen we kostenprijsberekeningen op en kan u bij ons terecht voor het opstellen en organiseren van uw boekhouding.

Regelmatig worden wij door openbare instellingen, rechtbanken en privé-ondernemingen aangesproken om expertiseopdrachten of audits uit te voeren. Verder biedt het kantoor ondersteuning bij overname, fusies en splitsingen en allerhande opdrachten die de wetgever aan het accountantsberoep heeft toevertrouwd, zowel nationaal als internationaal.

Dossierverantwoordelijke

Binnen Van Coile & Partners wordt aan elke klant een centraal aanspreekpunt toegewezen, de zogenaamde ‘dossierverantwoordelijke’. Deze persoon zorgt ervoor dat alles wat afgesproken werd met de klant, uitgevoerd en toegepast wordt. De all-round communicatie met de klant wordt volledig door de dossierverantwoordelijke op zich genomen.