januari 2022

Een aannemer kent een zware attesteringsplicht bij renovatiewerken om een verlaagd btw-tarief van 6% toe te passen. Deze attesteringsplicht houdt in dat je...

Een werknemer kon reeds sinds 2017 vrijwillige overuren presteren, met een maximum van 100 uren per jaar. Tijdens de eerste golf van de...

Op basis van het gemiddelde indexcijfer voor 2021 zijn er vanaf 1 januari 2022  een aantal fiscale plafonds verhoogd. Hierna vindt u een...