mei 2020

Er wordt voor de aanslagjaren 2021 en 2022 voorzien in een mogelijkheid tot vrijwillige belasting van bepaalde vrijgestelde reserves welke verbonden zijn aan...