maart 2019

Zaakvoerders van vennootschappen kunnen zichzelf vanaf 1 oktober 2018 een iets hogere dagvergoeding toekennen. Om hoeveel gaat het en aan welke regels dient...

Eenmanszaken zijn, net zoals vennootschappen, verplicht om hun facturen, bankdocumenten en andere bedrijfsdocumenten 7 jaar bij te houden vanaf de eerste januari volgend...

Voor vaste activa die door kleine vennootschappen nog worden aangekocht tot 31 december 2019 blijft de verhoogde investeringsaftrek van 20% van toepassing. De...

Op basis van het gemiddelde indexcijfer voor 2018 zijn er vanaf 1 januari 2019 zijn er een aantal fiscale plafonds verhoogd. Hierna vindt...

Voorafbetalingen die bestemd zijn voor het aanslagjaar 2020 (inkomsten 2019) moeten zowel voor ondernemingen, zelfstandigen en particulieren worden uitgevoerd op een nieuw rekeningnummer...