augustus 2018

 De voorbije weken is er heel wat berichtgeving omtrent de impact van het nieuwe ondernemingsrecht op de burgerlijke maatschap verschenen. Dit komt door...

   Op 12 juni heeft de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting Vlaamse regering beslist het ontwerp van decreet voor de verlaging van...