november 2017

Een nieuw erfrecht in België De laatste jaren is er veel gewijzigd op het vlak van successieplanning. Zo is er de nodige activiteit geweest...

Onlangs berichtten de federale regering en diverse media dat het btw-stelsel voor onroerende verhuur aangepast wordt. Zo zouden verhuurders van vastgoed onderworpen worden...

Binnen bepaalde grenzen mag een vennootschap aan zijn bedrijfsleider, of een werkgever aan zijn werknemers, forfaitaire onkostenvergoedingen betalen voor binnenlandse verplaatsingen. Sinds 1...