maart 2017

Afschaffing BTW-kwartaalvoorschotten

BTW-belastingplichtigen die kwartaalaangiftes indienen moeten tot op heden uiterlijk de 20ste van de tweede en derde maand van ieder kwartaal een voorschot betalen,...