april 2016

De nieuwe pensioenwet heeft gevolgen voor de bestaande interne pensioenbeloftes. Er werd namelijk een koppeling ingevoerd tussen de uitkering van het aanvullend pensioen...

Een vennootschap of zelfstandige die onderworpen is aan de Belgische inkomstenbelasting en/of Belgische BTW kan zich laten verzekeren voor belastingcontroles. De verzekering voorziet in...

Wanneer u een webshop heeft waar uw klanten online kunnen bestellen, dient u allerlei verplichte vermeldingen op te nemen. Sinds 2016 is er...

Geachte dokter Graag wensen we u op de hoogte te brengen van de gewijzigde regeling betreffende de BTW op esthetische ingrepen, niettegenstaande de BTW-administratie...

Eind december heeft de regering nog enkele zaken gewijzigd m.b.t. de accijnzen. Naast de wijziging van enkele tarieven werd ook de ‘registratie voor...

De speculatiebelasting viseert vanaf 1 januari 2016 meerwaarden op beursgenoteerde financiële producten die door een natuurlijk persoon (buiten het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid)...