februari 2016

BTW op esthetische ingrepen

Geachte dokter Graag wensen we u op de hoogte te brengen van de gewijzigde regeling betreffende de BTW op esthetische ingrepen, niettegenstaande de BTW-administratie...

Accijnzen

Eind december heeft de regering nog enkele zaken gewijzigd m.b.t. de accijnzen. Naast de wijziging van enkele tarieven werd ook de ‘registratie voor...

Speculatietaks

De speculatiebelasting viseert vanaf 1 januari 2016 meerwaarden op beursgenoteerde financiële producten die door een natuurlijk persoon (buiten het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid)...