maart 2015

Bezit u een (niet gemeubeld) onroerend goed dat gedurende minstens negentig dagen niet in gebruik is genomen, kan u kwijtschelding aanvragen van de...

Debetintrest Er is een debetstand rekening courant wanneer de bedrijfsleider een schuld heeft aan uw vennootschap. Wanneer er geen intresten betaald worden op deze...

Vanuit het Instituut van Accountants en Belastingconsulenten en de overheid zijn we verplicht om voor onze klanten volgende documenten/volmachten in orde te brengen: Getekende...

U heeft er alle belang bij om een BTW-conforme factuur te ontvangen van uw leverancier. Wanneer er een verplichte vermelding ontbreekt op de...

Wanneer een vennootschap de verschuldigde BTW niet betaalt, voorziet het wetboek in een bijzondere hoofdelijke aansprakelijkheidsregeling. Deze regeling geldt voor bestuurders die belast...

Volgens de regelgeving betreffende interne dienst voor preventie en bescherming op het werk wordt elke werkgever  verplicht een jaarverslag op te stellen. Hierin...

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Met ingang vanaf 1 januari 2015 werd de bijdrageberekening inzake sociale bijdragen hervormd. De berekening gebeurt vanaf dit jaar op het inkomen van...