maart 2015

Kwijtschelding onroerende voorheffing

Bezit u een (niet gemeubeld) onroerend goed dat gedurende minstens negentig dagen niet in gebruik is genomen, kan u kwijtschelding aanvragen van de...

Intresten op rekening courant

Debetintrest Er is een debetstand rekening courant wanneer de bedrijfsleider een schuld heeft aan uw vennootschap. Wanneer er geen intresten betaald worden op deze...

Mededelingen van ons kantoor

Vanuit het Instituut van Accountants en Belastingconsulenten en de overheid zijn we verplicht om voor onze klanten volgende documenten/volmachten in orde te brengen: Getekende...

Conforme factuur

U heeft er alle belang bij om een BTW-conforme factuur te ontvangen van uw leverancier. Wanneer er een verplichte vermelding ontbreekt op de...

Aansprakelijkheid bestuurders

Wanneer een vennootschap de verschuldigde BTW niet betaalt, voorziet het wetboek in een bijzondere hoofdelijke aansprakelijkheidsregeling. Deze regeling geldt voor bestuurders die belast...

Jaarverslag Interne Preventiedienst

Volgens de regelgeving betreffende interne dienst voor preventie en bescherming op het werk wordt elke werkgever  verplicht een jaarverslag op te stellen. Hierin...

Sociale bijdragen

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Met ingang vanaf 1 januari 2015 werd de bijdrageberekening inzake sociale bijdragen hervormd. De berekening gebeurt vanaf dit jaar op het inkomen van...