december 2015

Wanneer u opmerkt dat het rekeningnummer op de factuur van uw leverancier gewijzigd is, dient u opmerkzaam te zijn. Fraudeurs openen de enveloppe...

Personen vreemd aan de onderneming proberen zichzelf soms te benoemen tot zaakvoerder/bestuurder van Belgische vennootschappen en slagen er ook in om dit zo...

-       Tax Shelter Deze Tax Shelter moedigt particulieren aan om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen (binnen de 4 jaar na de oprichting). Een...

De checklist die hierbij terug te vinden is, belicht de goede bedrijfspraktijken waarnaar kleine ondernemingen dienen te streven. Want goede bedrijfspraktijken betekenen een...

Geachte klant Graag informeren wij u over een nieuwe, fiscale opportuniteit voor uw vennootschap. De bijzondere liquidatiereserve laat vennootschappen toe om vanaf aanslagjaar 2015 een...

Het Instituut heeft kennis genomen van de circulatie van volgende brief. Dit schrijven tracht recent opgerichte ondernemingen er valselijk van te overtuigen uit te...