september 2014

BTW-Rekeninguittreksels

Na elk kwartaal ontvangt u van de BTW-administratie een BTW-rekeninguittreksel. Dit uittreksel vermeldt uw betalingen en de bedragen van uw BTW-aangiftes. Onderaan op...

Kilometervergoeding

Voor de beroepsmatige kilometers die u met uw eigen wagen maakt, mag uw vennootschap u een belastingvrije kilometervergoeding toekennen. Het bedrag wordt elk...

Intracommunautaire leveringen

De nieuwe factureringsregels passen de regeling van de opeisbaarheid van de BTW aan. Alleen de levering van een goed of de voltooiing van...

Tijdelijke investeringsaftrek

De investeringsaftrek voor kmo’s wordt opnieuw ingevoerd vanaf 1 januari 2014, voor investeringen die gedaan worden in de kalenderjaren 2014 en/of 2015. De...