mei 2014

In bijlage vindt u een brochure van de FOD Economie waarin de beperkingen van de cashbetalingen opgesomd worden. Sinds 1 januari 2014 is...

De investeringsaftrek voor kmo’s wordt opnieuw ingevoerd vanaf 1 januari 2014, voor investeringen die gedaan worden in de kalenderjaren 2014 en/of 2015. De...

Bij de aankoop van dienstencheques heeft u recht op een belastingvermindering. Deze belastingvermindering wordt berekend aan een belastingvoet van 30%. Vanaf 1 januari...

Vanaf 1 juli 2014 worden de doelgroepverminderingen van RSZ-bijdragen een regionale bevoegdheid. De vermindering zal worden toegekend op basis van de exploitatiezetel van...

Wanneer uw zoon/dochter in 2013 de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft, dient hij/zij een aangifte in de personenbelasting in te dienen. De...