juli 2013

Het maximumbedrag voor pensioensparen is voor aanslagjaar 2014 - inkomsten 2013 opgetrokken tot € 940 (het vorig maximumbedrag was € 910)...

Via de vennootschap kun u een forfaitaire onkostenvergoeding laten uitbetalen voor de dagen waarop u beroepsmatig in het buitenland verblijft. Dit forfait is...

Federale ambtenaren krijgen voor de periode 1 juli tot en met 30 juni 2014 een vergoeding van 0,3461 euro per kilometer wanneer ze...

De registratierechten voor contracten tot vestiging van een erfpacht- of opstalrecht en tot overdracht daarvan worden van 0,20% verhoogd naar 2%. Met ingang van...

Slapende tegoeden kunnen zowel rekeningen, verzekerings-overeenkomsten als kluizen omvatten. Een rekening wordt als slapend beschouwd als er gedurende minstens 5 jaar geen verrichting...

In het kader van de begrotingscontrole werd de beslissing genomen om de diensten van advocaten aan het normale btw-tarief van 21% te onderwerpen....

Onderstaand artikel is van toepassing bij vereffeningen van vennootschappen. Het voorontwerp van de nieuwe programmawet bevat een forse verhoging van de belastingheffing op de...

Momenteel bedraagt de roerende voorheffing op dividenden 25%. Er wordt opnieuw een verminderde roerende voorheffing op dividenden ingevoerd. Het verlaagde tarief van 20% of...

1. BTW-aftrek bedrijfswagens en andere roerende goederen Bedrijfswagens Volgens beslissing van de BTW-administratie, heeft de belastingplichtige keuze uit drie methoden om het aandeel van het...