december 2013

Forfaitaire verblijfsvergoeding

In een nieuwe circulaire spreekt de Administratie zich uit over forfaitaire verblijfsvergoedingen die worden toegekend aan werknemers of bedrijfsleiders als terugbetaling van kosten,...