oktober 2013

Gelegenheidswerk in de horeca

Er werd door de regering een wetsontwerp ingediend dat een voordelig belastingstelsel invoert voor bezoldigingen ter vergoeding van gelegenheidsarbeid in de horecasector. Momenteel bestaan...

Hogere liquidatiebelasting

Vanaf 1 oktober 2014 zal er 25% roerende voorheffing ingehouden worden op het vermogen dat een ontbonden vennootschap aan haar aandeelhouders toekent. De...

Cashbetalingen

Nieuwe limieten Vanaf 1 januari 2014 wordt het limietbedrag voor cashbetalingen van € 5.000,00 naar € 3.000,00 gebracht. Het verbod is van toepassing wanneer u...