oktober 2013

Er werd door de regering een wetsontwerp ingediend dat een voordelig belastingstelsel invoert voor bezoldigingen ter vergoeding van gelegenheidsarbeid in de horecasector. Momenteel bestaan...

Vanaf 1 oktober 2014 zal er 25% roerende voorheffing ingehouden worden op het vermogen dat een ontbonden vennootschap aan haar aandeelhouders toekent. De...

Nieuwe limieten Vanaf 1 januari 2014 wordt het limietbedrag voor cashbetalingen van € 5.000,00 naar € 3.000,00 gebracht. Het verbod is van toepassing wanneer u...