juli 2013

Toegelaten activiteit na pensioen

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Op 18 juni 2013 verscheen het besluit in het Belgisch Staatsblad dat de wijzigingen inzake de toegelaten activiteit voor gepensioneerden invoert vanaf 1...

Uitgaven met privé-karakter

Graag willen we er u nogmaals op wijzen dat we bij het inboeken van de aan ons afgeleverde documenten ervan uit gaan dat...

Maximumbedrag voor pensioensparen

Het maximumbedrag voor pensioensparen is voor aanslagjaar 2014 - inkomsten 2013 opgetrokken tot € 940 (het vorig maximumbedrag was € 910)...

Dagvergoedingen buitenland

Via de vennootschap kun u een forfaitaire onkostenvergoeding laten uitbetalen voor de dagen waarop u beroepsmatig in het buitenland verblijft. Dit forfait is...

Kilometervergoeding

Federale ambtenaren krijgen voor de periode 1 juli tot en met 30 juni 2014 een vergoeding van 0,3461 euro per kilometer wanneer ze...

Registratierechten

De registratierechten voor contracten tot vestiging van een erfpacht- of opstalrecht en tot overdracht daarvan worden van 0,20% verhoogd naar 2%. Met ingang van...

Slapende tegoeden op bankrekeningen

Slapende tegoeden kunnen zowel rekeningen, verzekerings-overeenkomsten als kluizen omvatten. Een rekening wordt als slapend beschouwd als er gedurende minstens 5 jaar geen verrichting...

BTW op erelonen advocaten

In het kader van de begrotingscontrole werd de beslissing genomen om de diensten van advocaten aan het normale btw-tarief van 21% te onderwerpen....

Hogere liquidatiebelasting

Onderstaand artikel is van toepassing bij vereffeningen van vennootschappen. Het voorontwerp van de nieuwe programmawet bevat een forse verhoging van de belastingheffing op de...

Verlaagde roerende voorheffing op dividenden

Momenteel bedraagt de roerende voorheffing op dividenden 25%. Er wordt opnieuw een verminderde roerende voorheffing op dividenden ingevoerd. Het verlaagde tarief van 20% of...