augustus 2012

De voorwaarde om te werken met een geregistreerde aannemer geldt niet meer om volgende fiscale voordelen te genieten: de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven (bijvoorbeeld...

Sinds begin dit jaar is er een nieuw Vlaams decreet, waardoor het in Vlaanderen interessanter geworden is om een familiale onderneming weg te...

De reeds lang in het vooruitzicht gestelde verplichting om bij restaurant- en cateringdiensten gebruik te maken van een ‘geregistreerde kassa’ is nog niet...

In de nieuwe programmawet staan regels die cashbetalingen voortaan in heel wat meer gevallen aan banden leggen naar aanleiding van de strengere regels...

Ingevolge een schrijven van de belastingadministratie wensen wij u graag op het volgende te wijzen. Restaurantkosten die uitsluitend zijn gedaan in het kader...