augustus 2012

Registratieplicht voor aannemers afgeschaft

De voorwaarde om te werken met een geregistreerde aannemer geldt niet meer om volgende fiscale voordelen te genieten: de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven (bijvoorbeeld...

Overdracht familiebedrijven

Sinds begin dit jaar is er een nieuw Vlaams decreet, waardoor het in Vlaanderen interessanter geworden is om een familiale onderneming weg te...

Geregistreerd kassasysteem

De reeds lang in het vooruitzicht gestelde verplichting om bij restaurant- en cateringdiensten gebruik te maken van een ‘geregistreerde kassa’ is nog niet...

Cashbetalingen

In de nieuwe programmawet staan regels die cashbetalingen voortaan in heel wat meer gevallen aan banden leggen naar aanleiding van de strengere regels...

Uitgaven met privé-karakter

Ingevolge een schrijven van de belastingadministratie wensen wij u graag op het volgende te wijzen. Restaurantkosten die uitsluitend zijn gedaan in het kader...