maart 2012

Wanneer u een maandelijkse onderhoudsuitkering betaalt aan uw kinderen, naar aanleiding van een echtscheidingsovereenkomst, dan is dat geld vooral bedoeld om te voorzien in...

Indien u onroerende goed in het buitenland heeft , dan moet u dat vermelden in uw Belgische belastingsaangifte. Bij het belasten van inkomsten...

Intresten van «voorschotten» die een bedrijfsleider aan zijn vennootschap toestaat, kunnen geherkwalificeerd worden in dividenden (art. 18 lid 1, 4° WIB 92). Maar...

Een oud VAPZ is een VAP-contract van vóór 2004. Zo’n oud VAP-contract voorzag bij gehuwden een verplichte overlijdensdekking naar aanleiding van een ongeval....

Het maximumbedrag voor pensioensparen is voor aanslagjaar 2013 - inkomsten 2012 opgetrokken tot € 910 (het vorig maximumbedrag was € 880) Het maximaal fiscaal voordeel...

Niet zo lang geleden heeft de Rulingcommissie bevestigd dat beleggingen in een levenslange overlijdensverzekering type Tak 21 of Tak 23 altijd een eigen...

Het was vaak een punt van discussie met de Fiscus of een uitkering van de verzekering gewaarborgd inkomen wel of niet belast moest...

Per dag waarop u beroepsmatig in het buitenland bent, kunt u een forfaitaire onkostenvergoeding opnemen uit uw vennootschap. Dit forfait is aftrekbaar voor...

Hierbij volgen de tarieven die gelden vanaf 1 januari 2012:   Verkort Schema € 148,53 Volledig schema € 399,49 Verbeterde neerlegging € 145,80   Meer info:  http://www.nbb.be/pub/03_00_00_00_00/03_05_00_00_00/03_05_01_00_00/03_05_01_05_00.htm?l=nl#...